صفحه‌ای از شاهنامه با چند صد ‌سال قدمت كه تصویری از مردی درحال پریدن از آتش بر آن نقش بسته است، در سایت حراجی كامینسكی در آمریكا ارایه شد.
به گزارش ایسنا، مؤسسه‌ی حراجی كامینسكی (Kaminski) یك صفحه از شاهنامه‌ای تاریخی را كه تصویری از یك نقاشی ایرانی روی آن وجود دارد و از یك مجموعه‌ی خصوصی به نام مجموعه‌ی چارلز اف.راموس (Charles F.Ramus) است، حراج می‌كند.
 

 قیمت پایه‌ی این اثر تاریخی 700 دلار تعیین شده و توسط همین حراجی پیش‌بینی شده است كه بین 1000 تا 1500 دلار به‌فروش برسد.
 
 معرفی آثار تاریخی برای حراج در مؤسسه‌ی حراجی كامینسكی از طریق وب‌سایت این مؤسسه انجام شده است و فروش آثار نیز از سه طریق حضور در دفتر مركزی مؤسسه در شهر ماساچوست آمریكا، مراجعه به وب‌سایت مؤسسه یا وب‌سایت ای‌بی (ebey) انجام می‌شود.